Teorie i metody řešení úloh jsou shrnuty v bakalářské práci Lukáše Botka.  Tato práce neobsahuje některá tvrzení o supremech a infimech, které jsou shrnuta zde.

Okruhy k ústní zkoušce.

Dokumenty k webinářům, které byly znepřístupněny přechodem na nový systém správy webinářů, naleznete zde.

Vzorová řešení testových úloh:
Varianta A, řešení 1, 2 a 3, 4
Varianta B, řešení 1, 2 a 3, 4
Varianta C, řešení 1, 2 a 3, 4
Varianta D, řešení 1, 2, 3 a 4
Varianta E, řešení 1, 2, 3 a 4
Varianta F, řešení 1, 2, 3 a 4
Varianta G, řešení 1, 2 a 3, 4

Zadání 20.5.2016, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 24.5.2016, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 2.6.2016, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 6.6.2016, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 7.6.2016, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 14.6.2016, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 20.6.2016, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 30.6.2016, řešení 1, 2, 3, 4

Zadání 26.5.2017, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 1.6.2017, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 8.6.2017, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 15.6.2017, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 20.6.2017, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 27.6.2017, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 30.6.2017, řešení 1, 2, 3, 4

Zadání 28.5.2018, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 5.6.2018, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 11.6.2018, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 21.6.2018, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 26.6.2018, řešení 1, 2, 3, 4

Zadání 30.5.2019, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 6.6.2019, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 11.6.2019, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 20.6.2019, řešení 1, 2, 3, 4
Zadání 27.6.2019, řešení 1, 2, 3, 4


Neřešené úlohy (příklad 1 je cvičení, příklady 2-5 jsou vybrány z testů z minulých let)