Tematické okruhy k ústní zkoušce.

V letošním (2020/21) sylabu není integrální počet, materiály a úlohy na integrály proto ignorujte.

Studijní materiály
Z. Došlá, O. Došlý: Diferenciální počet funkcí více proměnných (výběr podle sylabu)
Lagrangeovy multiplikátory
Skripta o vícerozměrném integrálu (výrazně rozšiřující, pro zájemce)
Text o výpočtu vícerozměrných integrálů
Neřešené příklady z vícerozměrných integrálů

Písemné testy z roku 2017/18, zadání: 12.1., 18.1., 26.1.31.1., 5.2., 12.2., 16.2., a vzorová řešení: 12.1. 1-3 a 3,4, 18.1. 1-3, 3 a 4
Písemné testy z roku 2018/19, zadání: 19.1., 24.1., 30.1., 6.2., 13.2. a vzorová řešení: 19.1. 1-3 , 24.1. 1,2, a 3, 30.1. 1 a 2,3, 6.2. 1,2 a 3, 13.2. 1,2 a 3
Písemné testy z roku 2019/20, zadání: 16.1., 24.1. a vzorová řešení: 24.1. 1,2, a 3