Konzultace 11.5.2020
Hromadná konzultace z Elementárních funkcí: 13:15 R302, všichni přihlášení
Hromadná konzultace z Rovnic a nerovnic: 15:00 R302, všichni přihlášení
Hromadná konzultace z Komplexních čísel: nekoná se
Hromadná konzultace z Matematické analýzy II: 16:45 R302, všichni přihlášení
Individuální konzultace: po přihlášení od 18:30 v R302, jinak se nekonají

Konzultace 18.5.2020
Hromadná konzultace z Elementárních funkcí: 13:15 R302, všichni přihlášení
Hromadná konzultace z Rovnic a nerovnic: nekoná se, viz individuální konzultace
Hromadná konzultace z Komplexních čísel: 15:00 R302, všichni přihlášení
Hromadná konzultace z Matematické analýzy II: 16:45 R302, všichni přihlášení
Individuální konzultace: Alexandra Landová (Rovnice a nerovnice) od 18:30 v R302

Konzultace 25.5.2020
Hromadná konzultace z Elementárních funkcí: 13:15 R302, všichni přihlášení
Hromadná konzultace z Rovnic a nerovnic: 15:00 R302, všichni přihlášení
Hromadná konzultace z Komplexních čísel: nekoná se
Hromadná konzultace z Matematické analýzy II: 16:45 R302, všichni přihlášení
Individuální konzultace: Adéla Hájková od 18:30 v R302, jinak se nekonají

Online konzultace
Zatím nejsou, testuji nezbytné technické prostředky (webkamera).