Tematické okruhy k ústní zkoušce.

Teorii nejlépe pokrývají rozpracovaná skripta. Skripta neprošla redakční úpravou a obsahují chyby. Zvláštní poděkování za upozornění na ně patří Pavle Šulcové a Patriku Jelínkovi.
Dalšími doporučenými zdroji je učebnice J. Veselého Matematická analýza (nejen) pro učitele a z elektronických klasické Jarníkovy učebnice Diferenciální počet I a Integrální počet I (teorie jde ve srovnání s Veselého učebnicemi více do hloubky, je však podrobněji vysvětlena) a online kurz matematické analýzy.

Úlohy na limity posloupností (s výsledky) a funkcí (zatím bez výsledků).
Řešený příklad na limitu funkce.

Zadání a řešení písemných testů z minulých let:

Zápočtové testy z roku 2008/9, pouze posloupnosti - zadání: 18.12., 16.1., 20.1., 27.1., 3.2., a vzorová řešení: 18.12. 1-34,5, 16.1. 1-3 a 4,5, 20.1. 1-3 a 4,5
Zápočtové testy z roku 2016/17 - zadání: 16.1., 24.1., 30.1., 6.2., 13.2., 17.2., a vzorová řešení: 16.1. 1,2 a 3,4, 24.1. 1,2,3 a 4, 30.1. 1,2,3 a 4, 6.2. 1,2,3,4, 13.2. 1,2,3,4, 17.2. 1,2,3,4.
Zápočtové testy z roku 2017/18 - zadání: 12.1., 18.1., 26.1., 31.1., a vzorová řešení: 12.1. 1,2,34, 18.1. 1,2 a 3,4, 26.1. 1,2 a 3,4, 31.1. 1,2, 3,4- a -4
Zápočtové testy z roku 2018/19 - zadání: 10.1., 19.1., 24.1., 30.1., 6.2., 13.2., 15.2. a vzorová řešení: 10.1. 1,2,34, 19.1. 1,2 a 3,4, 24.1. 1,2,3,4, 30.1. 1 a 2,3,4, 6.2. 1,2,3 a 4, 13.2. 1,2 a 3,4, 15.2. 1,2 a 3,4
Zápočtové testy z roku 2019/20 - zadání: 16.1.24.1., 30.1., 5.2., 12.2. a vzorová řešení: 16.1. 1,2 a 3,4, 24.1. 1,2 a 3,4, 30.1. 1,2 a 3,4, 5.2. 1,3 a 2,4, 12.2. 1,2 a 3,4