Tematické okruhy k ústní zkoušce.

Teorie je nejpřesněji pokryta učebnicí J. Veselého Matematická analýza (nejen) pro učitele. Z elektronických zdrojů doporučuji klasické Jarníkovy učebnice Diferenciální počet I a Integrální počet I (teorie jde ve srovnání s Veselého učebnicemi více do hloubky, je však podrobněji vysvětlena) a dále online kurz matematické analýzy. Úlohy na procvičení s výkladem metod jejich řešení lze najít v Černého cvičebnici Inteligentní kalkulus nebo v Kopáčkových Příkladech z matematiky nejen pro fyziky (link na ně na matematika.cuni.cz je bohužel nefunkční).

Doplněk teorie - jednostranné verze vět o střední hodnotě diferenciálního počtu, vztah derivace a monotonie a ekvivalentní vyjádřeni konvexnosti pomocí jednostranných derivací, není obsaženo v doporučené literatuře.

Text o vyšetřování průběhu funkce s řešeným příkladem (autor: Martin Kakeš).

Integrační techniky jsou velmi dobře vyloženy v online kurzu ČVUT.

Zadání a řešení zápočtových testů z minulých let:
Ze zadání z roku 2013 je relevantní jen první příklad, místo integrálů byly tehdy v sylabu řady. Vzorová řešení průběhů z tohoto roku zpravidla neobsahují grafy vyšetřovaných funkcí, ty si vykreslete v libovolném k tomu určeném software. Doporučuji online nástroj MAW.

23.5.2013, řešení
29.5.2013, řešení
3.6.2013, řešení
12.6.2013, řešení
20.6.2013, řešení

20.5.2016, řešení 1, 2,3
24.5.2016, řešení 1, 2,3
2.6.2016, řešení 1, 2,3
7.6.2016, řešení 1, 2,3
14.6.2016, řešení 1, 2, 3
20.6.2016, řešení 1, 2, 3
30.6.2016, řešení 1, 2, 3

26.5.2017, řešení 1-, -1, 2,3
1.6.2017, řešení 1, 2,3-, -3
8.6.2017, řešení 1, 2, 3
15.6.2017, řešení 1, 2, 3
20.6.2017, řešení 1, 2,3
27.6.2017, řešení 1, 2, 3
30.6.2017, řešení 1, 2, 3

Neřešené úlohy ze zápočtových testů: průběh funkce, integrály. Ke kontrole vašeho řešení lze opět použít MAW.