Inverzní funkce (řešené): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Derivace (s výsledky)